Basisschool

Medezeggenschapsraad
Aan de school is een medezeggenschapsraad (MR) verbonden, waarin afgevaardigden van ouders en leerkrachten meepraten over onderwijskundige en organisatorische zaken binnen de school. Zij hebben advies- dan wel instemmingsrecht in verschillende zaken. Ouders kunnen bij de MR terecht met ideeën, wensen en problemen met betrekking tot de school. Aarzelt u niet om de leden aan te spreken. Meer informatie over de samenstelling, de werking en de bevoegheden van de MR krijgt u desgevraagd bij de MR.

De MR is onderdeel van de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (GMR) van alle scholen die vallen onder het bevoegd gezag van Lucas Onderwijs.

Voor meer informatie of contact stuurt u een e-mail naar: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Ouderraad
Naast de MR kent onze school ook een oudervereniging. De oudervereniging wordt vertegenwoordigd door een zeer actief betrokken ouderraad (OR). De OR ondersteunt het schoolteam bij de organisatie van verschillende activiteiten. Denk hierbij aan het Sinterklaasfeest, vieringen en feesten, carnaval, ouderactiviteiten etc.

De OR vergadert één keer per maand over uiteenlopende zaken. De vergaderingen vinden plaats op Bamboe in de avonduren. We zijn altijd op zoek naar enthousiaste, betrokken ouders die lid willen worden van onze OR. Heeft u belangstelling, dan kunt u dit doorgeven via de leerkracht of directie. De OR-leden zijn ook (bijna) elke ochtend te vinden in de aula. Vragen of ideeën kunt u doorgeven via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..

Leerlingenraad
Kindcentrum Bamboe heeft ook een leerlingenraad. Kijk hiervoor op de pagina Voor leerlingen